5e modeline göre drama yöntemiyle hayat bilgisi ders planı

 

Dersin adı :

Hayat Bilgisi

Sınıf :

2-3

Ünitenin adı :

Dün, Bugün, Yarın

Konu :

Duygular

Önerilen süre :

80 dakika

 

 

Öğrenci Kazanımları :

A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla

ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade

eder.

C.2.4. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının

duygularındaki değişimi gözlemler ve bu

değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda

bulunur.

B.2.22. Duygularını kontrol ederek uygun

biçimde ifade eder.

A.2.26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla

ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde

nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak

açıklar.

 

Bilimsel Süreç  Basamakları :

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri :

Mutlu, Üzgün, Kızgın, Heyecan, Kıskanç, Korkmuş, Şaşkın

Öğretme Yöntem ve Teknikleri :

Drama, canlandırma, doğaçlama

Kullanılan Araç ve Gereçler :

Müzik çalar, renkli kartonlar, boya kalemleri, yapıştırıcı, kağıt.

 

 

Giriş :

Öğretmen öğrencilere selam verdikten sonra günlerinin nasıl geçtiğini sorar. Kendilerini üzen, mutlu eden, sinirlendiren veya heyecanlandıran bir olay yaşayıp yaşamadıklarını anlatmalarını ister. Ders etkinliklerine başlamadan önce öğrencilere ilgilerini çekecek bir şarkı dinlettirir.

Keşfetme :

Öğrencilerin farklı duyguların varlığını anlamaları için Etkinlik 1 : Biz Ormanda Yedi Cüceyiz! ve Etkinlik 2 : Yedi İfade Dansı yaptırılır.

Açıklama :

Bireyin karmaşık davranışlarını harekete geçiren duygular bireyleri belirli davranışlara yöneltir. En belirgin olarak ortaya çıkan duygular bireylerde mutluluk, kızgınlık, üzüntü, şaşkınlık, heyecan, korku,  kıskanma şeklinde ortaya çıkar.

Derinleştirme :

Öğrencilerin farklı kişilerin belirli durumlarda farklı duygulara kapılacağını ve aynı duyguların farklı kişilerde farklı şekillerde görülebileceğini ve farklı duyguların farklı davranışlara yol açabileceğini anlamaları amacıyla Etkinlik 3 Hangi Duygudayız? Ve Etkinlik 4: Anılarımızı Canlandıralım yaptırılır.

Değerlendirme :

Öğrencilerin kendi duygularının ve bu duygulara sebep olan olayların farkına varması için Etkinlik 5: Bugünkü Duygumuz yaptırılır.

 

ÖĞRENME- ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ :

 

ISINMA AŞAMASI 

ETKİNLİK 1: BİZ ORMANDA YÜRÜYEN 7 CÜCEYİZ!

Çocuklardan ayağa kalkmaları istenir. “kahvaltımızı yaptık, dişlerimizi fırçaladık, hazırlandık ve işimize gitmek için yola çıktık” komutunu vererek çocukların hayal etmeleri sağlanır. Hepimiz yedi cücelerden bir tanesiyiz. Bu yedi cücelerden bir tanesi mutlu, bir tanesi üzgün, bir tanesi kızgın, bir tanesi heyecanlı, bir tanesi korkak, bir tanesi ise şaşkın, bir tanesi ise kıskanç.  “şimdi ormanda yürüyoruz… Herkes istediği herhangi bir cüce karakterini seçsin ve seçtiği cüce gibi yürüsün.” der. (kızgın cüce kızgın kızgın yürüsün. Mutlu cüce mutlu mutlu yürüsün.) Daha sonra öğretmenin vereceği belirli bir komut duyulduğunda karakterlerin değiştirilmesi istenir.

Bu etkinlik müzik eşliğinde öğretmenin karar vereceği sürenin sonuna kadar devam eder.

 

ETKİNLİK 2 : YEDİ İFADE DANSI

 

Sınıf yedili gruplara ayrılır. Gruplar el ele tutuşarak müzik eşliğinde dans ederler. Öğrencilerden her müzik durduğunda bir yüz ifadesi yapıp kalmaları istenir. Eğitimci müziği durdurduğunda gruplardan herhangi bir grup arkadaşıyla aynı ifadeyi yapanlar oyundan çıkarılır.

 

CANLANDIRMA AŞAMASI

 

ETKİNLİK 3: HANGİ DUYGUDAYIZ?

 

 Öğrenciler yedi gruba ayrılır. Grupların çember oluşturacak şekilde durmaları istenir. Her bir gruba farklı bir ifade görevi verilir. Örneğin: 1. Grup mutlu, 2. Grup üzgün, 3. Grup heyecanlı, 4. Grup kıskanç, 5. Grup korkmuş, 6. Grup şaşkın, 7. Grup kızgın. Öğretmen aşağıdaki yönergeleri verir ve öğrencilerin görevlendirdikleri duygu ifadelerini bu durumlarda canlandırmaları istenir.

  1. Bir doğum günü hediyesinin bulunduğu kutuyu açan kişi.
  2. Soğuk havada incecik bir bluzla dışarı çıkmış kişiler
  3. Tuvaletin önünde çok sıkışmış halde sıra bekleyenler
  4. Ağlayan arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kişi
  5. Ödevlerini yapamayan bir öğrenci.
  6. Yarın en zor dersten sınavı olan bir öğrenci.
  7. En sevdiği ünlüyü canlı gören kişi

Her durum değişiminde grupların kendisinden bir sonraki grubun ifadesini canlandırması (bir grup ilk durumda mutlu ise 2. durumda üzgün, 3. durumda heyecanlı, 4. Durumda kıskanç, 5.i durumda korkmuş, 6. Durumda şaşkın, 7. Durumda kızgın ifadelerini verirler.) istenir. Etkinlik sonunda hangi duyguları duruma uygulamakta zorlanıldığı hangilerinde zorluk yaşanmadığı ve nedenleri öğrencilere sorulur.

ETKİNLİK 4:  ANILARIMIZI CANLANDIRALIM

Öğrencilere birer kâğıt verilir ve kâğıtlara hayatları boyunca en mutlu oldukları anı yazmaları istenir. Yeterli süre öğrencilere verildikten sonra kâğıtları katlamaları istenir. Katlanan kâğıtları öğretmen bir kutu içerisine toplar ve kutu içindeki kâğıtları karıştırır. Daha sonra her öğrenciden bu kutu içerisindeki kâğıtlardan bir tanesi seçmesi istenir. Bu aşamada öğrencilerin kendi kâğıtlarını seçmemelerine dikkat edilmelidir. Her öğrenci bir kâğıt seçtikten sonra kâğıt içinde yazılı olan durumu canlandırmaları istenir. Her öğrencinin canlandırması bittikten sonra kâğıtların sahiplerine; arkadaşının yaptığı canlandırma o zamanki senin yaşadığı duyguları tam olarak karşıladı mı? , sen o anda farklı olarak neler hissetmiştin? gibi sorular sorulur.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

ETKİNLİK 5: BUGÜNKÜ DUYGUMUZ

Sınıfa farklı renklerde kartonlar, boya kalemleri, kurdeleler ve yapıştırıcı getirilir. Öğrencilere bunlar içerisinden istedikleri bir kartonu ve diledikleri kadar boya kalemi ve diğer malzemelerden seçmeleri söylenir. Daha sonra o anda hangi duygu hali içinde olduklarını ve bunun nedenlerini kartonlara resim çizerek anlatmaları istenir. Daha sonra bu kartonlardan sınıfta bir sergi oluşturulur ve bütün öğrencilerin bu resimleri görebilmeleri sağlanır.

 

Dersin sonunda öğrencilerden çember içinde rahat edebilecekleri bir konumda durmaları istenir. Çember oluşturulduktan sonra gün içinde yapılan etkinlikler hakkındaki düşünceleri, bu etkinliklerden neler öğrendikleri, çıkarımları, ders içeriği hakkında duygularını belirtmeleri istenir ve ders sonlandırılır.

 

 

 

DERSİN DİĞER DERSLERLE İLİŞKİSİ:

2.2.kazanımı Türkçe dersi  “dinleme” alanı Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

2.13. kazanımı Türkçe dersi “dinleme” alanı Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

PLANIN UYGULANMASINA İLŞKİN AÇIKLAMA:

Ders planını 80 dakika yani iki ders saati olarak ayarlanmıştır. Fakat sınıfın durumuna göre 3 ders saatine de çıkarılabilir.

 

 

DERSİN ÖĞRETMENİ                                                                                                       UYGUNDUR 28.11.2012

OKUL MÜDÜRÜ

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !